Een boek schrijven

Schrijf je boekplan

Wil je weten hoe je het schrijven van een boek concreet aanpakt?

 Je bent al begonnen aan je boek maar komt niet verder?

Het is je nog niet helemaal duidelijk waar je boek precies over gaat?
Jouw ideale lezer is nog steeds vaag?

In dit traject gaan we jouw boekplan samenstellen tijdens
5 individuele coachingsessies zodat je:

Meteen aan je boek kunt beginnen.
Weet waarover en voor wie je schrijft.
Een planning hebt voor je manuscript.

 Als technisch schrijver besteedde ik veel tijd aan de voorbereiding van elk project waarvoor ik verantwoordelijk was.

Alles staat en valt met het vastleggen van een solide basis. Als je duidelijk hebt waarover je schrijft, voor wie en waarom – dan pas kun je eraan beginnen.

In dit traject begeleid ik jou tot ook jij helder hebt waar jouw boek nu eigenlijk over gaat.

Prijs: 547euro

(exclusief BTW)

Data eerstvolgende trajecten:
(de kickoff)

Dinsdag 24 mei
13:30-16:00 uur
&
Dinsdag 21 juni
13:30-16:00 uur